Dvorana

Župnija Ankaran daje na voljo dvorano (za duhovna srečanja, rojstne dneve, obletnice, predavanja...)

Prispevek znaša 50 EUR

V to je vključeno:

-      uporaba dvorane za 5 ur

-      uporaba igralnice

-      uporaba zunanjih igral in igrišča

Dodatno 30 EUR: uporaba kuhinje in njenega inventarja.

Po vsaki uporabi notranjih in zunanjih prostorov je potrebno pospraviti za seboj in očistiti prostore, ki so bili uporabljani.

Kontakt: Franc Šenk