Front

VEROUK

19. 11. 2017

Verouk je ob ponedeljkih (2., 5., 6, 7., 8. in 9. razred) in ob sredah (1., 3. in 4. razred). Urnik verouka je na tej povezavi.

Jezus nas vabi na srečanje tudi pri sveti maši. Liturgični zvezek naj bo vsej družini v pomoč pri spremljanju Jezusovega sporočila.

Misel tedna

19. 11. 2017, 33. NEDELJA MED LETOM - 1. nedelja ubogih

Budnost ni le v nedejavnem čakanju, kaj se bo zgodilo, pač pa zavzetost, da kar najbolje od­govorimo na Božje povabilo in sodelujemo s prejetimi darovi. Ne ljubimo z besedami, ampak z dejanji.

Več misli na tej povezavi.

19. 11. 2017

November 2017

VSAK ČETRTEK

18.30 rožni venec
19.00 sveta maša
19.30 branje in premišljevanje Božje besede prihodnje nedelje

1. 1. 2017

1. 1. 2017

16. 4. 2017

Svete maše

Nedelja:

08.00 Sv. Brida

09.30 Ankaran

11.00 Valdoltra

 

Med tednom:

19.00 Ankaran

17.00 Sv. Brida
(glej oznanila)

17.00 Valdoltra (torek in petek) - od septembra do konca junija

Spoved

Nedelja pri Sv. Bridi:

od 8.00 do 8.45 spoveduje župnik

Nedelja v Ankaranu:

od 9.30 do 10.00 spoveduje
g. Janez Žabot

 

Med tednom v Ankaranu:

priložnost za spoved med mašo ob torkih in petkih

Kapela v bolnišnici Valdoltra:

ob torkih in petkih od 16.30 do 17.00 (razen julij in avgust)

Novice

/velikonocno-voscilo-slovenskih-skofov-2012
08.04.2012
»Iz velikonočnega tridnevja kot vira luči napolnjuje novi čas vstajenja celotno cerkveno leto s svojim sijajem,« uči Katekizem katoli...

Strani