KRIŽEV POT za družine

12.03.2017

Križev pot, ki smo ga molili v naravi v nedeljo 12. 3. 2017

 

O pridite stvari, kaj, glejte, se godi, edini Božji Sin strašno za nas trpi.

 

Uvod

Gospod Jezus, Sin Device Marije, trideset let si preživel v nazareški družini. S tem si pokazal pomen družinske skupnosti in ji pridobil milosti, ki so potrebne za odgovorno in srečno skupno življenje. Zvezo kristjanov moža in žene si povzdignil v zakrament, ki je vir milosti za zakon in družino. Na poseben način si se za družine žrtvoval, ko si hodil po križevem potu. S smrtjo in vstajenjem si vsako družino odrešil ter jo povabil, naj se s svetim krstom in svetim zakonom vključi vate ter zaživi tvoje življenje. V duhu te hočemo spremljati na križevem potu in te prositi za vse družine, da bi bile čim bolj podobne nazareški.

Na priprošnjo Božje Matere, kraljice družine, nas utrdi v zavesti, da smo za duhovno rast družin vsi odgovorni.

 

1. postaja

Razbičan, zapljuvan in kronan, zasram'van, pred sodni stol zdaj gre, nedolžen v smrt izdan.

 

Pilat obsodi Jezusa na smrt

 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo /Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

Jezus, kot nedolžno Jagnje si molče sprejel krivično obsodbo na smrt, da bi v naših družinah bili drug do drugega pravični in se ne bi obsojali, temveč bi se spoštovali in ljubili ter si med seboj odpuščali.

Če bližnjega obsojamo, v njem obsojamo tudi tebe. Naročil si: »Ne obsojajte in ne boste obsojeni!« Prosimo te, da bi bile družine odprte za novo življenje in ne bi nikoli še nerojenih otrok obsodile na smrt.

Usmiljeni Gospod, odpusti nam vse grehe zoper ljubezen v družini. Naj bomo drug do drugega usmiljeni in si med seboj vse žalitve iskreno odpuščamo. Pomagaj nam, da bo v naših družinah zavladala Božja ljubezen in edinost. Gospod, hvala ti za tiste družine, ki si prizadevajo živeti po tvoji volji! Posebej hvala za družine, ki so odprte za novo življenje Božjih otrok!

Marija, kraljica družine, varuj in vodi vse družine, da bodo napredovale v medsebojni ljubezni in edinosti ter bodo vedno izpolnjevale Božjo voljo.

 

Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.

 

2. postaja

 

Glej, križ mu nalože na ranjene rame; objame ga voljno in nese vseh dolge.

 

Jezus vzame križ na svoje rame

 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo / Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

Zasramovani in ponižani Jezus, po bolečem bičanju in kronanju s trnjem so ti naložili še težki križ. Molče si ga objel ter z njim sprejel vse križe in težave zakonskega in družinskega življenja, da bi vse družine odrešil in posvetil.

Že prerok Izaija je zapisal o tebi: »V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine.« Jezus, naše pribežališče, vemo, da moramo nositi vsak svoj križ pa tudi križe drug drugemu, kakor nam naroča apostol Pavel: »Nosite bremena drug drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo postavo.«

Gospod, pomagaj nam dojeti, da je osrečujoče skupno življenje možno le tedaj, kadar ob spoštovanju drugačnosti drug z drugim potrpimo, si med seboj odpuščamo, se trudimo za prijaznost in iz ljubezni drug drugemu služimo.

Marija, pomoč kristjanov, izprosi nam pri svojem Sinu tistih milosti, ki so potrebne, da bomo vdano nosili bremena drug drugemu in vsak svoj križ.

 

Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.

 

3. postaja

 

Opešal je v močeh, podre ga križ, naš greh; vtopljen v dolge sveta leži potrt na tleh.

 

Jezus pade prvič pod križem

 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo / Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

Jezus, neskončna dobrota, križ je bil pretežak, ti pa si bil do konca izmučen, zato si padel, padel iz ljubezni do nas.

Tudi družine doživljajo padce, ko pridejo različne nesreče, bolezni, neuspehi, smrt in druge težke preizkušnje. Nekatere živijo v nevzdržnih gmotnih razmerah. Ob vsem tem kaj lahko izgubijo pogum in upanje ter se ne morejo potolažiti.

Gospod, takrat ko bo najhuje, pomagaj družinam, da ne bodo izgubile poguma in upanja. Naj jih krepijo besede Svetega pisma: »Kdor zaupa v Gospoda, je kakor gora Sion: se ne gane, ostane na veke.« Spodbudi nas, da bomo družinam v stiski radi priskočili na pomoč. Ko pomagamo njim, pomagamo tudi tebi. Kadar pa bo težko nam in bomo padli pod križem, nas okrepi, da bomo odločno vstali in s tvojo pomočjo hodili naprej.

Marija, Mati Božje milosti, izprosi družinam milost, da bodo vedno premagale vse težave in šle pogumno za tvojim Sinom po poti križa in vstajenja.

 

Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.

 

4. postaja

 

O žalostni spomin, ko Mater sreča Sin, bridkosti meč ji gre do srca bolečin.

 

Jezus sreča svojo Mater

 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo / Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

Jezus, tvoje srečanje z Materjo Marijo je bilo srečanje dveh najsvetejših Src, ki se neizmerno ljubita. Koliko srečanj je bilo v življenju med vama, a takšnega, tako bolečega, še ne!

V zakonu in družini gre za nenehna srečevanja: osrečujoča in boleča, površinska in globoka, iz ljubezni pa tudi brez nje. Ni mogoče živeti drug brez drugega in tudi ne drug mimo drugega. »Gospod blagoslavlja le tam, kjer je sloga,« molimo v psalmu.

Gospod Jezus, ti si za svetost družin toliko trpel, naj tvoje trpljenje obrodi obilne sadove svetosti. Zakonci naj bodo zvesti privolitvi, ki so jo dali pri sklenitvi zakona. Tako bodo zvesti v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju ter se bodo ljubili in spoštovali vse dni svojega življenja. Mladi naj bodo vedno v prijateljstvu s teboj in s tvojo Materjo, da jih bosta obvarovala pred stranpotmi.

Marija, Mati in kraljica družine, ti si Mati popolne ljubezni. Vodi družine k svojemu Sinu in k njegovi ljubezni.

 

Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.

 

5. postaja

 

Omagal Jezus je od leže križeve. O Simon, sprejmi križ, Gospoda usmili se.

 

Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ

 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo / Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

Dobri Jezus, Simon iz Cirene ti je pomagal nositi križ. S hvaležnostjo si sprejel njegovo pomoč.

Naj tudi mi pomagamo tistim, ki so s svojim življenjem podobni mlajšemu sinu v Jezusovi priliki o izgubljenem sinu, da bi se vrnili v Očetovo hišo. Pomagajmo pa tudi tistim, ki so podobni starejšemu sinu: da bi znali sprejemati in odpuščati.

Gospod Jezus, spodbujaj nas, da bomo s svojim zglednim življenjem, s prizadevanjem na družbenem področju in z molitvijo v oporo mladim in vsem tistim, ki se pripravljajo na krščanski zakon in družinsko življenje. Hvala pa ti za tiste fante in dekleta, ki čas priprave preživijo po tvoji volji!

Devica Marija, pomoč kristjanov, pomagaj družinam, da bodo postale svetel zgled vere, upanja in ljubezni.

 

Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.

 

6. postaja

 

S prtom Veronika obriše Jezusa, zato ji da spomin obličja svetega.

 

Veronika poda Jezusu potni prt

 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo / Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

Jezus, vir življenja in svetosti, Veronikino plemenito dejanje si po Božje poplačal s svojim vtisnjenim obličjem na prtu in v njenem srcu.

V nekaterih družinah so otroci ali odrasli umsko ali telesno drugačni. Pogosto kdo v družini trpi, drugi člani pa se v njegovo bolečino ne vživimo in težko priskočimo na pomoč. Tudi trenja med starejšimi in mlajšimi dostikrat povzročajo trpljenje. Koliko izmučenih Jezusovih obrazov je po naših družinah!

Jezus, večni Sodnik, pomagaj nam, da bomo do svojih bližnjih dobri in usmiljeni, le tako bomo zaslišali tvoje osrečujoče besede: »Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« Naj v vseh družinah zavlada medsebojna ljubezen in družinska sreča.

Marija, začetek našega veselja, s prtom svoje priprošnje obriši izmučene obraze po naših družinah ter jim prinesi družinsko radost in srečo.

 

Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.

 

7. postaja

 

Slabosti ves prevzet Zveličar pade spet, oh, grehi ga teže, ki jih ponavlja svet.

 

Jezus pade drugič pod križem

 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo / Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

Jezus, goreči ljubitelj duš, ponovno si padel pod težo križa in tako pridobil Božjo pomoč tudi za neurejene družine, da bi našle rešitev, ki bo po tvoji volji.

Tudi znotraj urejenih družin večkrat prihaja do razočaranj, nezaupanja, sumničenj, ljubosumja, medsebojnega obtoževanja in celo do nasilja. Mnogi starši trpijo, ker so se njihovi otroci oddaljili od vere v Boga in zašli na kriva pota.

Usmiljeni Gospod, daj nam moči, da bomo neurejenim in ranjenim družinam kar največ pomagali. Zavzemali se bomo zlasti za tiste družine in njihove posamezne člane, ki doživljajo zapostavljanje in celo krivice. Težave v svojih družinah pa bomo reševali z molitvijo in pogovorom. Zavestno se bomo izogibali nevarnostim, ki bi lahko ogrozile družinsko srečo.

Marija, kraljica miru, pomagaj vsem družinam, da bodo živele v miru in slogi.

 

Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.

 

8. postaja

 

Usmiljene žene, ne jokajte za me, le zase in svoj rod točite zdaj solze.

 

Jezus nagovori jeruzalemske žene

 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo / Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

Jezus, goreči ljubitelj duš, jeruzalemske žene si opominjal, naj jokajo nad seboj in nad svojimi otroki.

Spodbujaj starše, naj bodo velikodušni v službi novemu življenju ter naj z ljubeznijo vzgajajo svoje otroke. Posredujejo naj jim zaklad vere ter ljubezen do tebe in bližnjega. Otroci naj bodo deležni ljubezni obeh staršev, da jo bodo pozneje lahko tudi sami posredovali naprej.

Skrbni Odrešenik, pomagaj staršem, da bodo v družini svojim otrokom prvi oznanjevalci vere. Vzgajajo naj jih z zgledom, besedo, molitvijo in žrtvijo. Navajajo naj jih na človeške in krščanske vrednote, na molitev in delo. Iz takih družin bodo prihajali dobri poklici za družbo in Cerkev.

Marija, Mati dobrega sveta, stoj ob strani vsem staršem in drugim vzgojiteljem ter jim svetuj pri odgovorni vzgoji otrok.

 

Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.

 

9. postaja

 

Zveličar omedli, pod križem spet leži, o trdo srce, glej, tvoj greh ga žalosti.

 

Jezus pade tretjič pod križem

 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo / Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

Zaradi naših hudobij potrti Jezus, kako te je moralo boleti, ko si tretjič padel pod križem! Podrli so te tudi tisti grehi, ki bremenijo naše družine.

Izgubili smo čut za vrednote, ki so temelj vsake družine. V mnogih družinah je opešala vera in je izginila redna molitev ter obisk nedeljske mašne daritve. Veliko kristjanov ne upošteva Božjih in cerkvenih zapovedi. Protikrščansko javno mnenje zelo negativno vpliva na versko in duhovno življenje.

Gospod Jezus, naj nas neizčrpna duhovna moč tvojega križevega pota vodi do spreobrnjenja. Vsi kristjani naj si prizadevamo, da bi živeli po tvojem nauku in tvojih zapovedih. Če pa kdo pade, naj po zakramentu sprave vstane ter s pomočjo Božje besede, evharistije, iskrene molitve in pokore zaživi novo življenje.

Marija, pribežališče grešnikov, prosi za nas, ki se z zaupanjem zatekamo k tebi.

 

Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.

 

10. postaja

 

Ko pride na goro, obleko mu vzemo in za dolge sveta še žolča mu dado.

 

Jezusa slečejo in mu ponudijo vina, z žolčem mešanega

 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo / Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

Neskončno potrpežljivi Jezus, vojaki so strgali s tebe oblačila in te predali mučnemu zasramovanju.

S tem si vzel nase tudi vse tegobe prizadetih in razbitih družin. Občutil si brezmejno zapuščenost otrok brez staršev in tistih sirot, katerih starši živijo brez medsebojnega spoštovanja in ljubezni do lastnih otrok. Zaznaval si bolečo osamelost vdov in vdovcev ter starih in bolnih ljudi, ki se čutijo od vseh zapuščeni. Naše bolečine in grehe si vzel nase, da bi vsem pridobil milost za nov začetek.

Jezus, pomagaj članom prizadetih in razbitih družin. Naj najdejo moč in tolažbo v tvojem križevem potu in v trpljenju tvoje Matere. Naj med njimi spet zavlada medsebojno razumevanje, spoštovanje in ljubezen. Vsi pa se zavedajmo, da je naše telo po Božji volji svetišče Svetega Duha.

Marija, tolažnica žalostnih, potolaži vse zaradi hudega trpljenja strte člane družin in jim izprosi milost prenovljenega življenja.

 

Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.

 

11. postaja

 

Na križ ga polože, razpno roke, noge in ostri mu žeblji spet rane narede.

 

Jezusa pribijejo na križ

 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo / Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

Jezus, oče ubogih, pribili so te na križ in ti vzeli vso prostost. Popolnoma oropan vsega, v nepopisnih bolečinah, si visel na križu med dvema razbojnikoma.

Tudi v zakonski zvezi in družini se človek kdaj počuti, kakor da bi bil pribit na križ. Pred seboj ne vidi nobene rešitve. Podobno je z bolnikom, ki je priklenjen na posteljo, njegovi domači pa premalo skrbijo zanj.

Usmiljeni Gospod, prihiti na pomoč preizkušanim članom družin in jih potolaži. Spodbudi njegove najbližje, da jim bodo pomagali. Opozarjaš pa vse nas: »Bolan sem bil in ste me obiskali.« Če nas bo prizadela kakšna težka preizkušnja ali bolezen, bomo to vdano sprejeli iz Božjih rok ter se skupaj z Jezusom darovali nebeškemu Očetu.

Marija, kraljica mučencev, sprejmi vse trpeče v svoje materinsko varstvo, da bodo zaživeli v krščanskem upanju in se oklenili tvojega Sina.

 

Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.

 

12. postaja

 

Na križu Bog visi in sveta teče kri, za nas umira Bog, žalujte vse stvari.

 

Jezus umre na križu

 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo / Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

Jezus, daritev za grešnike, s svojo smrtjo na križu si odrešil vse družine.

Pred smrtjo si svojo Mater izročil apostolu Janezu in po njem vsem družinam za mater. Ona je ob tvojem umiranju na križu s teboj silno trpela. Tako je tudi sama prispevala, da je postala vsaki družini skrbna mati, priprošnjica in pomočnica.

Gospod Jezus, naj bo tvoje trpljenje za družine poživljajoč studenec vere, upanja in ljubezni. V moči križa in vstajenja naj se vedno odločajo za življenje in zvesto hojo za teboj. Posebej se ozri na tiste družinske člane, ki se poslavljajo od življenja. Pomagaj jim s svojo milostjo, da se bodo spravili z Bogom in vsemi ljudmi ter bodo dosegli večno srečo v nebesih. Usmili pa se tudi tistih, ki še ne uživajo večne blaženosti pri tebi.

Marija, Mati usmiljenja, priporočamo ti vse družine, da jih izročiš svojemu križanemu in od mrtvih vstalemu Sinu.

 

Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.

 

13. postaja

 

O Mati žalostna, ki ljubiš Jezusa, objemaš zadnjikrat Sinu zdaj mrtvega.

 

Jezusa snamejo s križa in ga položijo Mariji v naročje

 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo / Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

Jezus, Sin Device Marije, položili so te v njeno naročje, kakor si bil v njem po svojem rojstvu v Betlehemu.

Takrat je tvojo Mater navdajalo veliko veselje, zdaj pa je njeno srce presunil meč bolečin. Vendar je živela v trdnem upanju, da boš poveličan vstal od mrtvih. Tvoji Materi so podobni tisti očetje in matere, ki so izgubili svoje sinove in hčere ter zato hudo trpijo.

Naš Odrešenik, okrepi in opogumi tiste očete in matere, ki so izgubili svoje sinove in hčere v vojnah, prometnih nesrečah, zaradi težkih bolezni ali iz drugih vzrokov. Pomagaj tudi tistim staršem, katerih otroci so zašli na pot nevere in grešnih dejanj. Naj pod tvojim križem in ob tvoji žalostni Materi najdejo tolažbo in moč za vdano prenašanje svojega križa.

Marija, tolažnica žalostnih, potolaži vse starše, ki so v različnih stiskah, in jim izprosi milost, da bodo vdano nosili svoj križ.

 

Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.

 

14. postaja

 

Bridko objokovanje Jezus v grob dejan, o grešnik, moli ga, tvoj greh je zdaj opran.

 

Jezusa položijo v grob

 

Molimo te Kristus in te hvalimo / Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

Jezus, vir življenja, tvoja Mati in prijatelji so bili žalostni, ko so te položili v grob. Ti si bil na smrt pripravljen. Zrno je moralo umreti in pasti v zemljo, da je obrodilo obilen sad.

Tudi naše družine žalujejo ob grobovih svojih članov, ki večkrat odhajajo s tega sveta nepripravljeni, nespravljeni s teboj in svojimi sorodniki.

Jezus, upanje v tebi umirajočih, pomagaj kristjanom, ki se poslavljajo s tega sveta. Naj se dobro pripravijo z zakramentoma sprave in svetega maziljenja ter prejmejo tebe v sveti popotnici. Njihove domače potolaži z upanjem na večno življenje. Vsi pa naj vedno živimo v prijateljstvu z Bogom in med seboj. Tako bomo po smrti dosegli polnost blaženega življenja pri troedinem Bogu, v družbi angelov in svetnikov.

Marija, vrata nebeška, napolni nas z veselim pričakovanjem srečanja s teboj in tvojim Sinom v večni slavi.

 

Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.

 

Sklep

 

O Jezus, hvali naj, ves svet te vekomaj, po svojem križu nam podeli sveti raj.

 

Jezus, naše življenje in vstajenje, pomagaj družinam, da bodo postale šole človeških in krščanskih kreposti ter skupnosti tvoje navzočnosti. Zaslišijo in uresničijo naj tvoje vabilo k duhovni prenovi: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!« Daj, da bo vsak družinski član zaživel v prijateljstvu s teboj in z Materjo Marijo ter z vsemi člani svoje družine. Tako bo postala po tvoji navzočnosti in dejavnosti podobna nazareški družini. Naj naše družine po medsebojni ljubezni in rodovitnosti izpolnijo Božji načrt ter rastejo v svetosti. Kot nosilke življenja, vere, upanja in ljubezni naj svetijo vsem ljudem v temi našega časa. Amen.

(prirejeno po A. Nadrah)

»Še v starosti rodijo sadove« Predraga, predragi...
24.07.2022
Rim
Poslušati z ušesi srca Dragi bratje in sestre!...
24.05.2022
Vatikan
Poklicani k izgradnji človeške družine Dragi...
06.05.2022
Rim
Sveti Avguštin je zapisal, da je »Gospodovo...
17.04.2022
Novo mesto
Napotki za vreden prejem zakramenta odpuščanja 1...
18.03.2019
Ankaran
»Ne naveličajmo se, ko delamo dobro; kajti če se...
27.02.2022
Vatikan
»Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče...
06.02.2022
Rim

Strani