Ministranti

 

Beseda ministrant pomeni streči, služiti. Zato ministrantom mnogokrat rečemo tudi strežniki. Se pravi, ministrant je tisti, ki hoče z navdušenjem in prizadevnostjo služiti Jezusu in biti njegov prijatelj. Ministrant bolj zavzeto sodeluje pri maši, pomaga duhovniku pri verskih obredih in se veseli skupaj z drugimi ministranti.

    Svoje znanje si ministrant pridobiva z udeležbo pri sveti maši in drugih obredih, ter s sodelovanjem na ministrantskih vajah. Ministranti imajo tudi srečanja z drugimi ministranti v dekaniji in škofiji.
   
  Če Bog koga kliče, da bi postal ministrant in mu služil pri njegovem oltarju, naj mu odgovori z vso ljubeznijo svojega srca. Pridruži se lahko skupini ministrantov, kjer se bo naučil vse, kar potrebuje za dobro opravljanje ministrantske službe v župniji.
 


NAVODILA

    Kdor želI biti ministrant, se mora držati nekaterih navodil. Za ministranta naj ne mine nedelja brez svete maše. Ministrant naj redno in vredno prejema zakramenta svete evharistije in svete spovedi. Ministrant mora biti ponosen, da lahko sodeluje ob Gospodovem oltarju. Ministrant vestno izpolnjuje svoje verske in šolske dolžnosti in se izogiba vsemu, kar ni primerno za dobrega kristjana. Ministrant je dober in zvest prijatelj.
 


SODELOVANJE V ŽUPNIJI

Ministrantske vaje:
za vse ministrante bodo letos vsako soboto ob 9.00.

Delavniške maše:
   Vsak ministrant enkrat v tednu dežura pri sveti maši. Če ta dan ne more, naj si sam priskrbi zamenjavo. Vsak prvi četrtek v mesecu je ministrantska maša, katere naj se udeležijo vsi ministranti.

Nedelja
  
Za vsako nedeljo je narejen RAZPORED služb, ki jih posamezni ministranti opravljajo. Tudi tu velja, da si mora vsak ministrant sam poiskati zamenjavo, če iz kakšnega razloga ne more opraviti dolžnosti, ki mu je zaupana.  Da vse poteka po pravilih mora poskrbeti ŠEF ministrant.