21. maj 2017

6. VELIKONOČNA NEDELJA – srečanje bolnih in ostarelih 

21. maj | nedelja  6. VELIKONOČNA  NEDELJA

Sv. Brida   08.00   + Janez Gašperlin st.

Ankaran   09.30   za žive in pokojne župljane

Valdoltra  11.00   + duh. Angel Kosmač

22. maj | ponedeljek  sv. Marjeta Kasijska, redovnica

Ankaran   19.00   po namenu

23. maj | torek  sv. Servul (Socerb) Tržaški, mučenec

Valdoltra  17.00   po namenu

Ankaran   19.00   + Marija Likozar in Silva Šenk

24. maj | sreda  MARIJA, POMOČNICA KRISTJANOV

Ankaran   19.00   + Franc Šenk ob r. d.
                                 v čast Mariji Pomočnici

25. maj | četrtek  GOSPODOV VNEBOHOD

Ankaran   09.30   + iz družine Petaci

Ankaran   19.00   + Jolanda Perič, obl.

26. maj | petek  sv. Filip Neri, duhovnik

Valdoltra  17.00   po namenu

Ankaran   19.00   po namenu

27. maj | sobota  bl. Alojzij Grozde, mučenec

Ankaran   19.00   po namenu

28. maj | nedelja  7. VELIKONOČNA  NEDELJA

Sv. Brida   08.00   + iz družine Marušič

Ankaran   09.30   + nečakinja Helga Poklepović, + starši Marija in Josip Barak

Valdoltra  11.00   s prošnjo Mariji Pomočnici za zdravje in razumevanje v družini

Bog nam daje življenje. Ne le daje, ampak ga tudi ohranja. Zakramenti so dar njegove navzočnosti, moči in tolažbe med nami. Ne bojmo se prositi za dar ozdravljenja duše in telesa!

Verouk po urniku. Bogoslužni zvezek naj bo v pomoč tudi staršem.

Pri šmarnični pobožnosti se zbiramo v Ankaranu ob 18.30, pri Sv. Bridi pa ob 19.30.

V sredo praznujemo praznik Marije Pomočnice kristjanov.

V sredo je srečanje biblične skupine.

V četrtek je praznik Gospo­dovega vnebohoda. Sveta maša dopoldne in zvečer.

Prihodnjo nedeljo je romarski shod ob prazniku Marije Pomočnice na Rakovniku v Ljubljani. Glavna slovesnost ob 15.00 uri.

Po vnebohodu v binkoštni devetdnevnici prosimo za darove Svetega Duha. 4. junija je binkoštni praznik, ko se bomo zahvalili za vse prejeto v veroučnem letu. Popoldne na binkošti romamo k Svetemu Duhu nad Podkrajem.

25. junija je ob 16.00 uri na Sveti Gori slovesnost ob 300-letnici kronanja podobe Matere Božje. Čimprej se prijavite v župnijski pisarni. Prispevek za pot je 10 EUR.

Vzemite in berite revijo Don Bosko in glasilo Prijateljev radia Ognjišče.

Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih župnije vsak po svojih sposobnostih in darovih, ki jih je prejel.

Z molitvijo spremljajmo letoš­njega zlatomašnika g. Iva Miklavca.

Naši zvonovi čakajo dobrot­nikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

 

t: 041 243 278 (župnik Franc Šenk), e: zupnija.ankaran@rkc.si, i: ankaran.donbosko.si