10. december 2017

2. ADVENTNA NEDELJA

 10. december | nedelja  2. adventna nedelja

Sv. Brida   08.00   + Albin Zonta, obl.

Ankaran   09.30   + iz družine Petaci

Valdoltra  11.00   v čast in zahvalo Materi Mariji

11. december | ponedeljek  sv. Damaz I., papež

Ankaran   19.00   + Jožefa Kastelic, 7. dan in sorodniki
                                 za naše rajne (10)

12. december | torek  Marija iz Guadalupe

Valdoltra  17.00   za zdravje

Ankaran   19.00   + mama Jela in oče Mihael Jug

13. december | sreda  sv. Lucija, mučenka

Ankaran   19.00   za naše rajne (11)
                                 za naše rajne (12)

14. december | četrtek  sv. Janez od Križa, duhovnik, cerkveni učitelj

Ankaran   18.30   rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo

Ankaran   19.00   v zahvalo za 60 let življenja
                                 za naše rajne (13)

15. december | petek  bl. Antonija, Krizina in druge drinske mučenke

Valdoltra  17.00   + Miroslav Pišek, + Ana in Ema Muha

Ankaran   19.00   + Izidor in Marija Gluhak, obl.

16. december | sobota  1. dan božične devetdnevnice

Sv. Brida   17.00   + Vlado Marinkovič, obl.

Ankaran   19.00   za naše rajne (14)

17. december | nedelja  3. adventna nedelja

Sv. Brida   08.00   za varstvo Jezusa, Marije in Jožefa

Ankaran   09.30   + Avrelij in + iz družine Cunja in Primožič

Valdoltra  11.00   + Helena in Drago Gantar

Pripravimo pot Odrešeniku. Izravnajmo neravnine našega življenja, očistimo pogled svoje duše, da bo srce odprto za povabilo: Pridi, Gospod, Jezus!

Verouk je ob ponedeljkih in sre­dah. Molimo za naše veroučence!

V torek in četrtek od 17h do 19h prvo spraševanje birmancev.

V četrtek, 14. decembra sreča­nje Župnijskega pastoralnega sveta.

V soboto začetek božične devet­dnev­nice. Letos ob molitvi »Sveti angel«. Vabljeni vsi, še posebej pa birmanci in prvoobhajanci.

V soboto ob 19.00 uri pri Sv. Marku v Kopru večer Božje ljubezni: tišina, molitev, glasba, priložnost za osebne prošnje, možnost za pogovor in spoved. Vabljeni še posebej mladi.

Na božično praznovanje se pripravimo s srečanjem z Jezusom v zakramentu sprave.

V nedeljo, 17. decembra, bo med nami pri Sv. Bridi in v Ankaranu spovednik od drugod.

Hvala vsem sodelujočim pri pripravi in sprejemu svetega Miklavža v torek zvečer. Naj se sporočilo o dobroti našega župnijskega zavetnika širi še naprej in čimširše.

Kontejner za papir se polni, vabljeni še naprej k sodelovanju.

Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih župnije vsak po svojih sposobnostih in darovih, ki jih je prejel.

Naši zvonovi čakajo dobrot­nikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

t: 041 243 278 (župnik Franc Šenk), e: zupnija.ankaran@rkc.si, i: ankaran.donbosko.si