15. julij 2018

15. NEDELJA MED LETOM

15. julij | nedelja  15. NEDELJA MED LETOM

Sv. Brida   08.00   + Mario Angelini

Ankaran   09.30   za žive in pokojne župljane

Valdoltra  11.00   v čast Karmelski Materi Božji za varstvo

16. julij | ponedeljek  Karmelska Mati Božja

Ankaran   19.00   -

17. julij | torek  sv. Aleš, spokornik

Ankaran   19.00   -

18. julij | sreda  bl. Elij iz Koštabone, diakon, mučenec

Ankaran   19.00   -

19. julij | četrtek  sv. Arsenij Veliki, puščavnik

Ankaran   18.30   rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo

Ankaran   19.00   + iz družine Šiškovič

20. julij | petek  sv. Marjeta Antiohijska, mučenka

Ankaran   19.00   -

21. julij | sobota  sv. Danijel, prerok

Sv. Brida   17.00   (IT) za žive in + vaščane

Ankaran   19.00   -

22. julij | nedelja  16. NEDELJA MED LETOM

Sv. Brida   08.00   + sorodniki

Ankaran   09.30   za žive in pokojne župljane

Valdoltra  11.00   + Anamarija Zlobec

 Poletje je, na poti smo. Tudi v tem času nas nagovarja Jezus. Želi, da bi povsod odkrili skupnost in v srečanjih priče­vali o daru odrešenja, ki smo ga prejeli.

V mesecih juliju in avgustu v kapeli v Valdoltri ni svete maše med tednom.

V soboto ob 17.00 bo pri sv. Bridi praznovanje godu svete Brigite Švedske s sveto mašo v italijanskem jeziku in nato srečanje kultur.

Prihodnjo nedeljo se bomo Bogu zahvalili za srečno prevožene poti v minulem letu ter prosili za blagoslov na priprošnjo sv. Krištofa. Ob tej priložnosti vabljeni k darovanju za vozila misijonarjev.

Oratorij bo v naši župniji od srede, 22. avgusta, do nedelje, 26. avgusta.

Karitas še naprej vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi. Po sveti maši pa sodelavke Karitas vabijo na kavo.

Vabljeni, da bi se pri sveti maši povezali v skupni molitvi po vaših namenih.

Naši zvonovi čakajo dobrot­nikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

t: 041 243 278 (župnik Franc Šenk), e: zupnija.ankaran@rkc.si, i: ankaran.donbosko.si