18. marec 2018

5. POSTNA – TIHA NEDELJA, PAPEŠKA NEDELJA

 

18. marec | nedelja  5. postna – tiha nedelja, PAPEŠKA NEDELJA

Sv. Brida   08.00   + Frančiška Nadoh

Ankaran   09.30   + Jože Semič

Valdoltra  11.00   v čast sv. Jožefu za varstvo, zdravje, razumevanje

19. marec | ponedeljek  SV. JOŽEF

Ankaran   09.30   Bogu v zahvalo za + starše

Ankaran   19.00   + Jože Šömen

20. marec | torek  sv. Klavdija, mučenka

Valdoltra  17.00   za zdravje

Ankaran   19.00   za naše rajne (41)

21. marec | sreda  sv. Nikolaj iz Flüe, puščavnik

Ankaran   19.00   + Stanka Trstenjak
                                 za naše rajne (42)

22. marec | četrtek  sv. Lea, spokornica

Ankaran   18.30   rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo

Ankaran   19.00   + Jožef in + iz družine Kresevič
                                 + Duilio Gorela, + starši Gorela

23. marec | petek  sv. Hilarij Oglejski, škof

Ankaran 16.00 – 19.00   češčenje Jezusa in možnost za spoved

Valdoltra  17.00   za pozabljene duše v vicah

Ankaran   19.00   + starši Vladimir, obl. in Ljudmila Pitamic

24. marec | sobota  GOSPODOVO OZNANJENJE – spomin Marije Pomočnice

Ankaran   18.15   križev pot

Ankaran   19.00   za naše rajne (43, 44)

25. marec | nedelja  CVETNA NEDELJA Gospodovega trpljenja

Sv. Brida   08.00   + Jože Tomažič

Ankaran   09.30   za žive in pokojne župljane

Valdoltra  11.00   + mama Ana Koraca, + mož Joško Valčič

Zbrani smo v tihoti ob premišlje­va­nju velike Božje ljubezni do nas. Bog odpušča naše krivde. Hvala Bogu za papeža Frančiška in njegovo povabilo k usmiljenju.

Jutri in v sredo verouk po urniku.

Danes ob 15h vabljeni h križeve­mu potu v župnijsko cerkev ali ob 16.00 v Koper k Sv. Ani.

V ponedeljek je praznik sv. Jožefa, v soboto pa bogoslužni spomin Gospodovega ozna­nje­nja. Med tema dvema praznikoma je teden družine.

Od danes do sobote spremljaj­mo radijski misijon na Radiu Ognjišče. V petek je spovedni dan, v stolnici spovedovanje od 7.00 do 19.00 ure.

V naši župnijski cerkvi bo češčenje Jezusa v Najsve­tej­šem zakra­mentu in možnost prejema zakramenta sprave v petek od 16.00 ure do svete maše ob 19.00 uri.

V stolnici je spoved od sobote naprej vsak dan od 8.30 in od 17.30/18.30.

V soboto ob 18.15 vabljeni h križevemu potu predvsem mladi, pa tudi drugi.

Prihodnja nedelja je cvetna nedelja, začetek velikega tedna, blagoslov zelenja, branje poročila o Jezusovem trpljenju.

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi oljčnih vejic!

Ka­ri­­tas še naprej vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi.

V večno življenje je odšla Roža Šukljan iz Božičev.

Zahvaljujemo se Občini Ankaran za ureditev razsvetljave Oljčne poti.

Vabljeni k sodelovanju pri dejavnostih župnije vsak po svojih sposobnostih in darovih, ki jih je prejel.

Naši zvonovi čakajo dobrot­nikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

 

t: 041 243 278 (župnik Franc Šenk), e: zupnija.ankaran@rkc.si, i: ankaran.donbosko.si