15. september 2019

24. NEDELJA MED LETOM – NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV

15. september | nedelja  24. NEDELJA MED LETOM

Sv. Brida 08.00  + iz družin Angelini in Pucer

Ankaran 09.30  + Vladimir Dodič, obl.

Valdoltra 11.00 + Anamarija Zlobec

16. september | ponedeljek  sv. Kornelij, pp in Ciprijan, škof, muč.

Ankaran 19.00  v čast Svetemu Duhu
                   + Lovro Markun

17. september | torek  sv. Robert Bellarmino, škof, cerkveni učitelj

Valdoltra 16.00 za duše v vicah

Ankaran 19.00  + Štefka Teršan

18. september | sreda  sv. Jožef Kupertinski, duhovnik, redovnik

Ankaran 19.00  + Mario Angelini, obl.

19. september | četrtek  sv. Januarij, škof, mučenec

Ankaran 18.30  rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo

Ankaran 19.00  za žive in pokojne župljane
                   v zahvalo za dar življenja

20. september | petek  sv. Andrej Kim Tae-gon, duh. idr. korejski muč.

Sv. Brida 18.00  + iz družine Nadoh

Ankaran 19.00  + iz družin Hočevar in Humar

21. september | sobota  SV. MATEJ, EVANGELIST, APOSTOL

Sv. Brida 13.00  za srečen zakon

Ankaran 19.00  -

22. september | nedelja  25. NEDELJA MED LETOM - SLOMŠKOVA

Sv. Brida 08.00  v čast Sv. Trojici in Materi Božji za uspešno novo šolsko leto

Ankaran 09.30  za žive in pokojne župljane

Valdoltra 11.00 Nina Vukšinić in druž., v č. sv. Piju iz Pietrelcine

 

Bog nas sprejema vedno in z vsem, kar prinašamo predenj. Zahvaljujmo se za dar odrešenja in se priproročajmo Mariji in našim vzornikom svetnikom.

Prvi razred ima v po­nedeljek, 16. septembra prvo veroučno srečanje.

Za vero­učence sta koristna pripo­močka Mavrica in revija #najst.

Molimo za naše birmance, da bi v moči Svetega Duha izbirali tisto, kar življenje gradi.

Vsak petek ob 18.00 uri je sveta maša pri Sv. Bridi.

Vabljeni novi pevci v župnijski pevski zbor.

V soboto, 21. septembra je vseslovensko srečanje mladih v Stični. Še danes je čas za prijavo.

V nedeljo, 22. septembra, bo, kot že lansko leto, športna prireditev Ironman in zaradi nje otežen dostop do cerkve v času nedeljske svete maše. Tisti, ki ne morete priti do cerkve peš, vabljeni k predvečerni nedeljski sveti maši v soboto, 21. septembra, ob 19.00 uri.

Vabljeni k pomoči pri čiščenju in krašenju župnijske cerkve.

Karitas vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi.

Prostovoljci Vincencijeve zveze dobrote se zahvaljujejo za vaše prispevke za koledar in hišo za družino v stiski.

Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih.

Naši zvonovi čakajo dobrot­nikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

t: 041 243 278 (župnik Franc Šenk), e: zupnija.ankaran@rkc.si, i: ankaran.donbosko.si