5. april 2020

CVETNA (OLJČNA) NEDELJA JEZUSOVEGA TRPLJENJA

5. april | nedelja  CVETNA NEDELJA JEZUSOVEGA TRPLJENJA

Ankaran 09.30  za žive in pokojne župljane

                   + iz družine Lovrečič

                   + Miroslav Marušič

6. april | ponedeljek  ponedeljek v velikem tednu

Ankaran 19.00  + Josip Janković ob r. d.

                   + Jože Šömen, obl.

                   + Miroslav Marušič

7. april | torek  torek v velikem tednu

Ankaran 19.00  + duh. Ivan Kolenko

                   + Marija Višaticki

                   + Miroslav Marušič

8. april | sreda  sreda v velikem tednu

Ankaran 19.00  + Jolanda Pišek

                   + Franci Hribernik

                   + Miroslav Marušič

9. april | četrtek  VELIKI ČETRTEK

Ankaran 18.00  v čast Jezusu Odrešeniku za konec epidemije

                   + iz družine Jerman

                   + Miroslav Marušič

10. april | petek  VELIKI PETEK

Ankaran 15.00  križev pot

        18.00  bogoslužje velikega petka

11. april | sobota  velika sobota

Ankaran 15.00  blagoslov velikonočnih jedil

        20.00  + Edi Maršič, obl.

                   + Miroslav Marušič

12. april | nedelja  VELIKA NOČ JEZUSOVEGA VSTANJENA

Ankaran 09.30  za žive in pokojne župljane

                   + Frančiška in Stane Jenkole

                   + Miroslav Marušič

 

Božje obličje iščemo. Jezusu se zahvaljujemo za dar odrešenja. Zaustav­ljeni doma se lahko bolj duhovno poglobimo v bistvo skrivnosti njegove ljubezni do nas.

DO PREKLICA NI SVETIH MAŠ Z LJUDSTVOM IN DRUGIH SREČANJ.

OMOGOČEN JE PRENOS SVETE MAŠE IZ ŽUPNIJSKE CERKVE OB URAH KOT NA OZNANILIH PREK STRANI ŽUPNIJA ANKARAN NA FACEBOOKU.

Upoštevajmo priporočila tistih, ki skrbijo za naše zdravje in s tem pomagajmo reševati življenja.

Vabljeni, da po telefonu naročite namene, za katere naj molimo pri sveti maši.

Po telefonu se oglasite tudi, če je potrebno obiskati koga, ki je v smrtni nevarnosti, s svetim maziljenjem in obhajilom, oz. za pogreb. Prav tako vedno lahko pokličete za razjasnitev vprašanj, za blagoslov ali za medsebojno spodbudo, zamisli in predloge za molitev.

Obhajamo veliki teden, praznovanje največjih skrivnosti naše vere: Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Velikonočno tridnevje, veliki četrtek, veliki petek in velika noč je čas hvaležnosti Jezusu, ki nam je dal dar svete evharistije in zapoved ljubezni, ki je za nas umrl na križu in zmagovito vstal od mrtvih. Spremljajmo bogoslužje po video ali radijskem prenosu in se potrudimo, ker nam letos tega druge stvari ne ovirajo, velikonočno skrivnost obhajati v družinah.

Na spletni strani http://kp.rkc.si/objava/druzinske-kateheze je gradivo za družinsko molitev in verouk doma.

Sledite informacijam na spletni strani župnije http://ankaran.donbosko.si ter na družbenih omrežjih.

t: 041 243 278 (župnik Franc Šenk), e: zupnija.ankaran@rkc.si, i: ankaran.donbosko.si