20. oktober 2019

29. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA NEDELJA

20. oktober | nedelja  29. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA NEDELJA

Sv. Brida 08.00  + Janez Mihelič

Ankaran 09.30  za žive in pokojne župljane

Valdoltra 11.00 + Emilija Zlobec

21. oktober | ponedeljek  sv. Uršula, devica, mučenka

Ankaran 19.00  + Marija Čendak, obl.
                   + iz družine Lah

22. oktober | torek  sv. Janez Pavel II., papež

Valdoltra 16.00 -

Ankaran 19.00  + iz družin Pištan in Grego

23. oktober | sreda  sv. Janez Kapistran, duhovnik

Ankaran 19.00  + Anton Ceglar, obl.
                   po namenu

24. oktober | četrtek  sv. Alojzij Guanella, duh. – spomin Marije Pomočnice

Ankaran 19.00  + Miranda Stančič

25. oktober | petek  sv. Krizant in Darija, mučenca

Sv. Brida 18.00  + Terezija Hozjan

Ankaran 19.00  -

26. oktober | sobota  sv. Lucijan in Marcijan, mučenca

Ankaran 19.00  + Ivana Tomšič

27. oktober | nedelja  30. NEDELJA MED LETOM

Sv. Brida 08.00  za žive in pokojne župljane

Ankaran 09.30  + starši Mihelič

Valdoltra 11.00 za duše v vicah

Vsak dan med tednom ob 18.30 molitev rožnega venca

 

Krščeni in poslani: nekateri v daljne dežele, drugi k vztrajni molitvi doma. Prosimo, da bi Kristusova luč zasvetila po vseh krajih zemlje in v vseh srcih.

Verouk po urniku. Za sprem­ljanje bogoslužnega leta imajo veroučenci liturgični zvezek.

Ob misijonski nedelji nas usmerja geslo »Krščeni in poslani«. Z molitvijo in dobrodelnostjo podprimo na naše misijonarje.

V torek sestanek za pripravo srečanja z Miklavžem.

Prihodnji ponedeljek, 28. oktobra, srečanje župnijskega pastoralnega sveta.

Nova številka revije Don Bosko. Preberite si o Božjem služabniku duhovniku Andreju Majcnu.

Vabljeni novi pevci v župnijski pevski zbor.

Vabljeni k pomoči pri čiščenju in krašenju župnijske cerkve.

Karitas vabi k zbiranju papirja za pomoč otrokom v misijonu v Ugandi.

Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih.

Naši zvonovi čakajo dobrot­nikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

t: 041 243 278 (župnik Franc Šenk), e: zupnija.ankaran@rkc.si, i: ankaran.donbosko.si