8. december 2019

2. ADVENTNA NEDELJA - MARIJINO BREZMADEŽNO SPOČETJE

8. december | nedelja  BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE

Sv. Brida 08.00  + Albin Zonta, obl.

Ankaran 09.30  + Marija Gluhak

Valdoltra 11.00 v čast in zahvalo Materi Božji

9. december | ponedeljek  sv. Valerija, mučenka

Ankaran 19.00  za duše v vicah
                   za naše rajne (8)

10. december | torek  Loretska Mati Božja

Valdoltra 16.00 -

Ankaran 19.00  + Marija in Karel Prelesnik

11. december | sreda  sv. Damaz I., papež

Ankaran 19.00  + starši Kosirnik

                   za naše rajne (9)

12. december | četrtek  Devica Marija iz Guadalupe

Ankaran 18.30   rožni venec za duhovne poklice, družine in župnijo

Ankaran 19.00  + starši Pavalec in Boštjančič

13. december | petek  sv. Lucija, devica, mučenka

Sv. Brida 18.00  + Miranda Stančič

Ankaran 19.00  za naše rajne (10)

14. december | sobota  sv. Janez od Križa, duhovnik, cerkveni učitelj

Ankaran 19.00  + iz družin Lampe in Kavčič
                   za naše rajne (11)

15. december | nedelja  3. ADVENTNA NEDELJA - GAUDETE

Sv. Brida 08.00  + Izidor in Marija Gluhak

Ankaran 09.30  za žive in pokojne župljane

Valdoltra 11.00 + Helena in Drago Gantar

 

Marija je polna milosti vse od prvega trenutka svojega življenja. Bog si jo je izbral, a vendarle spoštuje svobodo človeka. Skupaj z Marijo se tudi mi vsak dan znova odzovimo Božjemu povabilu.

Verouk po urniku. Za sprem­ljanje bogoslužja naj bo v pomoč liturgični zvezek in listi z nedeljsko Božjo besedo.

V ponedeljek sestanek katehetov.

V sredo srečanje biblične skupine.

V soboto ob 10.00 je srečanje sodelavcev Karitas o spremljanju bolnih in umirajočih.

Karitas spodbuja, da sporočite, če je kdo potreben duhovne ali materialne pomoči. Vabljeni k zbiranju papirja za pomoč misijonu v Ugandi.

Pred praznovanjem Jezusovega rojstva se srečajmo z njim v zakramentu sprave.

Vabljeni k pomoči pri čiščenju in krašenju župnijske cerkve, novi pevci v župnijski pevski zbor in bralci Božje besede.

Vabljeni, da pri sveti maši skupaj molimo po vaših namenih.

Naši zvonovi čakajo dobrot­nikov, da bi mogli postaviti še zvonik.

t: 041 243 278 (župnik Franc Šenk), e: zupnija.ankaran@rkc.si, i: ankaran.donbosko.si