Slomškovo bralno priznanje

Namen Slomškovega bralnega priznanja je navduševati za lep slovenski jezik, dobro knjigo in ljubezen do prvega slovenskega blaženega, po katerem se bralna akcija tudi imenuje, torej do blaženega Antona Martina Slomška (1800–1862).

Nekateri (otroci in odrasli) zelo radi berejo, nekateri preberejo le tisto, kar morajo, nekateri bi se najraje izognili vsakemu branju. Vsi pa se strinjamo, da je knjiga dobra stvar in branje koristno. Zato skušamo predvsem otroke vzpodbuditi k branju. Eden od načinov vzpodbujanja je tudi Slomškovo bralno priznanje (SBP), ki ga že nekaj let organizira Medškofijski odbor za SBP. Letos se bo vključila spet tudi naša župnija.

In kaj Slomškovo bralno priznanje sploh je in kako poteka?

- Namenjeno je učencem od 1. do 9. razreda osnovne šole, sodelovanje je prostovoljno.
- V začetku veroučnega leta se zberejo prijave za sodelovanje.
- Vsak bralec prebere v šolskem letu tri knjige s priporočenega seznama.
- Knjige si otroci izposodijo v nedeljo po maši v župnijski knjižnici. Ko knjige preberejo, jih vrnejo skupaj z risbico, ki so jo sami narisali. Ob tem dobijo nalepko v posebno mapo.
- Učenci, ki so prebrali tri knjige, ob koncu veroučnega leta prejmejo pisna priznanja, tisti, ki so prebrali štiri ali več knjig, pa še dodatno zlato nalepko.
- Za vse bralce, animatorje, starše in duhovnike je v mesecu maju organizirana zaključna prireditev na Ponikvi.Otroci in starši, naj bo Slomškovo bralno priznanje nagrada za vse, ki že radi berejo in vzpodbuda za tiste, ki bodo morda tudi zaradi tega več in raje brali ... 

Knjžničarka: ga. Tanja Kocjančič

Urnik: po nedeljski sv. maši